leasing

S úverovej zmluvy Lesing umoľňujú, za odplatu pravidelného poplatku:

• neočakávame žiadnu čiastku na upisovanie zmluvy o operatívnom lízingu.
• mať dobrú bez tečúcej do likvidity alebo úverových produktov spoločnosti.
• Využite daňových výhod plynúcich z daňového odpočtu poplatkov Dobré bude vždy efektívne využité vďaka Starostlivosť a údržba Pravidelná vykonávané Dodávateľom.
• Majte k dispozícii vždy dobré technologicky vyspelé a nie je zastaraný.
• fixné poplatky za dobu trvania zmluvy, istota finančné výdavky a za zachovanie finančnej stability a firemného rozpočtu.

 

Musíme sa na nás obrátiť v’dotyková plocha a stiahnuť formuláre pre začatie úveru kto a modul pre ochranu súkromia kto

leasingd

Uložiť